O Lendava danes

Lendavadanes.si je spletni portal Občine Lendava, ki zagotavlja verodostojno informiranje občank in občanov ter širše javnosti o dogajanjih in projektih Občine Lendava. Portal deluje tudi kot informacijska podpora projektu EPK 2025 in ostalim razvojnim aktivnostim na območju Občine Lendava. Lendavski spletni portal Lendavadanes.si je vpisan na seznam medijev z namenom, da dosledno izpolnjuje in spoštuje določila Zakona o medijih.

Lendavadanes.si se poglobljeno posveča celostnemu razvoju Občine Lendava in regije ter poroča o dogodkih iz področja gospodarstva, politike, ureditve prostora, upravljanja z okoljem, demografije, socialnega razvoja, kulturno-umetniške ustvarjalnosti in dostopnosti do dobrin na področju kulture, znanosti, izobraževanja, vzgoje, športa in drugih področij.

 

Pravila pri spremljanju volilne kampanje ob lokalnih volitvah 2018

Lendavadanes.si na podlagi 6. člena Zakona o volilni in referendumski kampanji - ZVRK (Ur.l. RS, št. 41/2007 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju Zakon) določa in objavlja pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo spletnega prostora ob lokalnih volitvah 2018, ki bodo 18. novembra.

V uredništvu skladno z Zakonom in svojo uredniško politiko vsem organizatorjem volilnih kampanj zagotavljamo enakopravnost in korektnost pri predstavitvi kandidatov in programov. O načinu, obsegu in vsebini novinarskih prispevkov odloča odgovorni urednik samostojno, v skladu z uredniško politiko. Med volilno kampanjo bo Lendavadanes.si skladno z Zakonom o medijih (Ur.l. RS, št. 110/2006) objavljal popravke oziroma odgovore na objavljene informacije in pri tem odrekel objavo vsem, ki bi popravke ali odgovore poskušali izrabiti za posredno volilno kampanjo.

Uredništvo spletnega portal Lendavadanes.si

Instagram test