Gospodarstvo

26. april, 2018 11:50

MLADI: Priložnosti za študentsko in dijaško delo

LENDAVA - MLADI IN TRG DELA: Občina bo spodbujala vključevanje mladih v lokalno okolje s študentskim in dijaškim delom. POZIV ŠTUDENTOM IN DIJAKOM Občina bo v sodelovanju s Klubom študentov Lendava omogočila občasna pogo...

Read More
25. april, 2018 15:50

TURIZEM: Nove priložnosti za delo v turizmu

ZAPOSLOVANJE – TURIZEM: Hotel Elizabeto bodo obnovili in odprli predvidoma meseca avgusta 2018. Zaposlili bodo receptorje, natakarje in sobarice. NIVO ŠTIRIH ZVEZDIC Lastnik bo hotel obnovil, tako da bo zagotovljen standard štirih zvezdic...

Read More
19. april, 2018 12:28

ZBIRANJE PONUDB: Zemljišča za vlagatelje in stanovanjsko gradnjo

LENDAVA – GRADNJA: V Industrijski coni Lendava so po javni dražbi na voljo še tri parcele za potencialne vlagatelje in štiri gradbene parcele v Slomškovem naselju. Izhodiščna cena je znižana za 10 odstotkov. JAVNO ZBIRANJE...

Read More
17. april, 2018 08:04

LOKALNA SAMOUPRAVA: Dobro poslovanje Občine v letu 2017

OBČINSKI SVET - ZAKLJUČNI RAČUN 2017: Občinski svet je obravnaval rezultate poslovanja Občine Lendava v letu 2017. Potrdil je zaključni račun ter se seznanil z doseženimi rezultati, ki kažejo na razvojno usmerjenost in uspešnost. NA PETIH PODR...

Read More
10. april, 2018 08:07

INVESTICIJA: Nov most na Ledavi

Pince - Marof-Benica: Na zboru krajanov je predstavljen projekt izgradnje novega mostu in protipoplavnih nasipov. NOV MOST Na podlagi idejne zasnove potrjene s strani krajanov je pripravljena projektna dokumentacija in končan postopek izbire izvajalca. Grad...

Read More
05. april, 2018 07:55

KULTURA: Gradbeništvo in kultura z roko v roki

GORNJA RADGONA: V Gornji Radgoni poteka že tradicionalni 30. mednarodni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti, na katerem je bil predstavljen Program investicijskih vlaganj v okviru Lokalnega programa za kulturo 2017 – 2025. Pred...

Read More
27. marec, 2018 09:44

GOSPODARSTVO: Priložnosti za strojne tehnike, inženirje in mehatronike

LENDAVA - INDUSTRIJSKA CONA: Martmetal d.o.o. je eno od uspešnih domačih podjetij, ki so locirana v Poslovno - industrijski coni Lendava. Od Občine Lendava je podjetje na dražbi kupilo parcelo za nadaljnjo širitev proizvodne dejavnosti in skla...

Read More
21. marec, 2018 16:35

OKOLJE IN PROSTOR: Bioplinarna ima prepoved delovanja

LENDAVA – BIOPLINARNA: Odprava odločbe Agencije RS za okolje glede odvzema okoljevarstvenega dovoljenja bioplinarni ne pomeni, da ta lahko deluje. Občina bo uporabila vsa pravna sredstva in vztrajala pri zaščiti interesov lokalnega okolja. ...

Read More
20. marec, 2018 11:01

KMETIJSTVO: Višje sodišče še drugič zavrnilo Kmetijsko gospodarstvo v tožbi proti Občini

LENDAVA - KMETIJSKO GOSPODARSTVO: Kmetijsko gospodarstvo Lendava je vložilo tožbo proti Občini zaradi rekonstrukcije in obnove ceste ob potoku Ledava. Pravda traja že nekaj let in počasi dobiva svoj epilog. Višje sodišče je obravnavalo prit...

Read More
19. marec, 2018 09:18

MEDOBČINSKO SODELOVANJE: Srečanje županov sosednjih občin

LENDAVA - SREČANJE ŽUPANOV: Na srečanju v Lendavi, so se župani pogovarjali o nadaljnjem sodelovanju pri izvajanju skupnih infrastrukturnih projektov. Občino Velika Polana in Občino Turnišče so pozvali k spoštovanju dogovorov pri izgrad...

Read More

Strani


Instagram test