07. marec, 2019 11:10

ŠPORT: Potrjen predlog Programa športa v Občini Lendava za leto 2019

LENDAVA: Občinski svetniki so na seji Občinskega sveta Občine Lendava potrdili predlog Programa športa v Občini Lendava za leto 2019.

S programom športa Občina Lendava uresničuje javni interes v športu. Osnovna usmeritev pri pripravi letnega programa je Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 in izvedbeni načrt za njegovo izvajanje.

180 TISOČ EVROV ZA PROGRAM ŠPORTA

Občina Lendava bo v letu 2019 za izvedbo programa preko javnega razpisa zagotovila sredstva v skupni višini 180.000,00 evrov. Pri razdelitvi sredstev znotraj programa so bila upoštevana priporočila iz nacionalnega programa in bodo namenjena za športno vzgojo otrok in mladine ter šport za člane in starejše v višini do 79.200,00 evrov, za delovanje športnih društev do 50.000,00 evrov, za delovanje Športne zveze Lendava do 12.600,00 evrov, za športne vsebine na področju športnih prireditev in promocije do 18.200,00 evrov ter za strokovno in organizacijsko podporo pri izvajanju športnih aktivnosti na športni infrastrukturi pri DOŠ I Lendava in DSŠ Lendava do 20.000,00 evrov.

Za vzdrževanje in obratovanje ter investicije v športno infrastrukturo bo v letu 2019 namenjenih 296.900,00 evrov.

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.


Instagram test