23. februar, 2018 13:05

DRUŠTVA: Medgeneracijsko sodelovanje v Lendavi

LENDAVA – MESTNA HIŠA: Vodstvi društva upokojencev Lendava in Medobčinskega društva invalidov Lendava sta bili na sprejemu pri županu. Podpisani sta pogodbi o financiranju programov za leto 2018 v skupni vrednosti 22.500,00 evrov.

VELIKO POZORNOSTI RANLJIVIM SKUPINAM

Zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje dejavnosti je ključnega pomena v želji po večji vključenosti ranljivih skupin v družbeno življenje okolja. Povezovanje v okviru medgeneracijskega sodelovanja predstavlja pomemben korak v tej smeri in Občina bo še naprej podpirala prizadevanja obeh društev, da postanejo njihovi člani vidni akterji v vsakdanjem življenju občine.

DRUŠTVO UPOKOJENCEV LENDAVA bo sodelovalo v projektu EPK. Dramska skupina kofetarji, ki praznuje 10. obletnico delovanja in ima vse pogoje za prijavo na javni razpis, ki ga je objavila Občina Lendava.

MEDOBČINSKO DRUŠTVO INVALIDOV LENDAVA skrbi za najbolj ranljivo skupino občanov. Podali so pobudo, da občina Lendava pridobi naziv "Občina po meri invalidov"

PODPIS POGODB

Pogodba o sofinanciranju dejavnosti je bila podpisana danes v Mestni hiši. S strani Medobčinskega društva invalidov Lendava jo je podpisal predsednik Jožef Gjerek, v imenu Društva upokojencev pa predsednik Aleksander Marič. 

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.


Instagram test