09. maj, 2018 15:35

KULTURA: Direktor Galerije-Muzeja Lendava je Dubravko Baumgartner

LENDAVA - GALERIJA-MUZEJ LENDAVA: Občinski svet Občine Lendava je Dubravka Baumgartnerja imenoval za direktorja Galerije-Muzeja Lendava.

NOV DIREKTOR

Baumgartner, ki je po izobrazbi akademski slikar je že vrsto let zaposlen na gradu in uspešno vodi likovno dejavnost. Z dobrim programom, predvsem pa poznavanjem delovanja zavoda je uspel prepričati svet zavoda, Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter nenazadnje občinski svet.

TRIJE KANDIDATI

Na razpis sta se prijavila še g. Evgen Lazar in dr. Zoltán Lendvai Kepe. Razpisne pogoje sta izpolnjevala Evgen Lazar in Dubravko Baumgartner. Svet zavoda Galerije-Muzeja Lendava je dal prednost Dubravku Baumgartnerju, ki ga je mandatna komisija predlagala, občinski svet pa soglasno potrdil (en član občinskega sveta ni glasoval).

VRSTA ZAPLETOV

Z današnjim imenovanjem direktorja se je zaključila večmesečna negotovost in politizacija v postopku izbire direktorja. Postopek izbire je Občina ponovila ter izbrala kandidata, ki uživa podporo strokovne in laične javnosti.

Izjava Dubravka Baumgartnerja:

Zahvaljujem se za izkazano zaupanje in podporo ob imenovanju. V dodeljenem mandatu si bom prizadeval slediti razvojni viziji javnega zavoda Galerija-Muzej Lendava in zastavljene cilje poskušal izvesti maksimalno profesionalno in kar se da racionalno. Potrudil se bom pri ohranjanju kvalitete in prepoznavnosti GML in mesta znotraj in zunaj slovenskih meja. Zadane naloge in poslanstvo bom uresničil skupaj s sodelavci GML v pozitivni klimi, zagnanosti, zavestnem in strokovnem delu ter trdnem sodelovanju z ustanoviteljico zavoda, Občino Lendava in soustanoviteljico, Madžarsko samoupravno narodno skupnostjo občine Lendava, člani sveta zavoda GML, Ministrstvom za kulturo RS, zavodi in društvi, ki delujejo na kulturnih področjih ter poslovnimi partnerji.

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.


Instagram test