07. marec, 2019 14:37

PROMET: Vzpostavitev in izgradnja železniške infrastrukture Lendava–Beltinci−Rédics

LENDAVA: Občinski svet se je včeraj, na svoji 4. redni seji, zavzel za vzpostavitev in izgradnjo železniške infrastrukture Lendava–Beltinci−Rédics (Madžarska) in sprejel sklep, da se Vlado RS pozove, da izgradnjo nove železniške povezave obravnava kot projekt državnega pomena. Prava tako občinski svet poziva Svet Pomurske regije, da se opredeli in izrazi podporo projektu na regijski ravni.

PRIORITETNA NALOGA

Povezava med mesti in nova povezava med državami predstavlja izjemno dodano vrednost širšemu območju kot priložnost za nadaljnje širjenje industrije ter gospodarstva v regiji. Preusmeritev prometa iz cest na železnico bo morala postati ena od prioritetnih nalog, v kolikor želimo slediti temeljnim načelom okolijske politike in ciljem Evropske komisije, da se do leta 2030 preusmeri 30 odstotkov cestnega blagovnega prometa na razdaljah več kot 300 km na železnico ali vodni promet. Z izgradnjo železniške infrastrukture bi vzpodbudili razvoj industrijske cone, povečala bi se varnost in suverenost Slovenije pri prevozu energentov iz blagovnih rezerv, prav tako varnost na področju prevozov, izboljšal pa bi se tudi okolijski odtis. Železniška povezava bi omogočala tudi dodaten razvoj Luke Koper, ki je v lasti Republike Slovenije.

SKUPNA PRIZADEVANJA ZA  ŽELEZNIŠKO POVEZAVO

Župan Janez Magyar in župan mesta Zalaegerszeg Zoltán Balaicz sta na svojem prvem srečanju sredi februarja 2019 izpostavila nujnost izgradnje železniške povezave Zalaegerszeg−Rédics−Lendava−Beltinci, ki je za razvoj gospodarstva na obeh straneh meje strateškega pomena. Pogovore bosta oba župana nadaljevala že prihodnji ponedeljek v Zalaegerszegu. Tako mesto Zalaegerszeg kot županija Zala projektu zagotavljata popolno politično podporo, vlada Madžarske pa je izgradnjo odseka do Rédicsa že uvrstila med prometne projekte posebnega pomena z vidika nacionalnega gospodarstva.

Foto: Tomaž Galič

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.


Instagram test