10. januar, 2019 10:33

TURIZEM: V veljavi nov odlok o turistični taksi

LENDAVA: Od 1. januarja je v veljavi nov odlok o turistični taksi; turistična taksa se je z novim letom povišala z 1,15 na 1,95 evra.

VIŠJA TURISTIČNA TAKSA

Turistična taksa se je z dosedanjih 1,15 evrov povišala na 1,55 evrov, hkrati pa je bila uvedena tako imenovan promocijska taksa, ki znaša dodatnih 0,39 evrov. Turistična in promocijska taksa skupaj znašata 1,95 evrov. Poleg turistične in promocijske takse odlok opredeljuje tudi plačilo pavšalnega zneska turistične takse za lastnike počitniških hiš in stanovanj.
Prenova odloka je je bila potrebna zaradi sprejetega Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1), ki določa, da so občine dolžne uskladiti svoje splošne akte, na podlagi katerih se pobira turistična taksa. Dvig turistične takse in uvedbo promocijske takse je potekala v dogovoru s strokovno javnostjo in ponudniki nočitvenih storitev.

OBVESTILO PONUDNIKOM NASTANITEV

Občina Lendava vse ponudnike nastanitvene dejavnosti obvešča, da morajo tudi v prihodnje do 25. v mesecu Občini Lendava za pretekli mesec predložiti Poročila o plačani turistični taksi, ki se oddajajo na obrazcu mesečno poročilo o plačani turistični in promocijski taksi, ki je objavljen med obrazci na občinski spletni strani. Poročilo se lahko odda po pošti ali v času uradnih ur na naslov Občina Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava ali elektronsko na naslov obcina@lendava.si. Poročilo je potrebno oddati ne glede na vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje eTurizem. Več o novem odloku je dostopno tukaj.

 

 

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.


Instagram test