21. februar, 2018 16:47

TURIZEM: Vodilne slovenske turistične destinacije predvidevajo nadaljnjo rast v letu 2018

LENDAVA - TURIZEM: Občina Lendava je objavila javni poziv za sofinanciranje programov pospeševanja turizma. Poudarek je na delovanju turističnih društev, zagotavljanju podpornega okolja za turizem in organizacijo tradicionalnih turističnih prireditev.

POZITIVNI TURISTIČNI TRENDI SE BODO NADALJEVALI TUDI V LETU 2018

Lendavska turistična destinacija predvideva, da bo Lendava v letu 2018 dosegla 150.000 nočitev, 120.000 obiskovalcev na stolpu Vinarium ter 25.000 obiskovalcev na lendavskem gradu.

ZA POSPEŠEVANJE TURIZMA PO RAZPISU  JE NAMENJENIH 75.000 EVROV

Temeljni cilji javnega poziva so:
• Vzpostaviti sodelovanja med različnimi turističnimi deležniki z namenom krepitve trajnostnega razvoja turizma
• Krepitev ponudbe z vključevanjem spremljajočih prireditev in dogodkov v pred festivalsko, festivalsko in po festivalsko dogajanje Festivala Vinarium
• Povečanje dnevnih obiskovalcev in nočitev
• Trženje lokalnih produktov in storitev.

Javni poziv je dostopen tukaj.

Po zaključenem poskusnem obdobju stolpa Vinarium pa je na podlagi javnega razpisa določeno, da bo s stolpom Vinarium še naprej soupravljala Turistična zveza Lendava vabi, s tem povezane marketinške dejavnosti pa so zaupane Zavodu za turizem in razvoj Lendava.

FOTO: Tomaž Galič

 

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.


Instagram test