02. marec, 2018 10:21

VARSTVO OKOLJA: Male čistilne naprave pomemben dejavnik

LENDAVA – OBČINSKI SVET: Občinski svet je sklenil, da bo Občina Lendava tudi v letu 2018 sofinancirala izgradnjo malih čistilnih naprav. Višina subvencije znaša 1500,00 evrov, kar je nekoliko več, kot polovica investicije. V proračunu za leto 2018 so zagotovljena sredstva za 50 malih čistilnih naprav. Zasleduje se cilj, da bodo do leta 2020 vsa gospodinjstva imela okolju prijazno ravnanje z odpadnimi vodami.

MALE ČISTILNE NAPRAVE KOT PRILOŽNOST ZA REŠEVANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VODA V GRIČEVNATEM DELU

Velik okoljevarstveni dosežek je urejeno ravnanje z odpadnimi vodami. Male čistilne naprave so primeren način reševanja komunalnih odpadnih voda v gričevnatem delu občine in tam, kjer bi bila izgradnja velikega kanalizacijskega sistema predraga. Na kanalizacijski sitem je v občini Lendava priključenih 93% gospodinjstev, kar je pripomoglo k znatno manjšemu obremenjevanju okolja in predstavlja velik okoljevarstveni dosežek. Za preostalih 250 gospodinjstev, ki so pretežno v gričevnatem delu občine je potrebna izgradnja malih čistilnih naprav.

DO LETA 2020 BODO VSA GOSPODINJSTVA IMELA UREJENO ČIŠČENJE ODPADNIH VODA

V letu 2017 je bila s strani Občine Lendava subvencionirana gradnja 41 malih čistilnih naprav. Visok delež subvencije je spodbudil občane, da izpolnijo svojo obveznost do okolja. V letu 2018 se pričakuje izgradnja najmanj 50 malih čistilnih naprav. Z nadaljevanjem takšne dinamike bodo do leta 2020 imela vsa gospodinjstva v občini Lendava urejeno čiščenje odpadnih voda

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.


Instagram test