11. marec, 2019 13:21

VZGOJA IN IZOBRAŽEVANJE: Sprememba cen programov Vrtca Lendava

LENDAVA: Na seji Občinskega sveta Občine Lendava prejšnji teden so svetniki obravnavali tudi predlog uskladitve ekonomske cene programov Vrtca Lendava.

VIŠJA EKONOMSKA CENA VRTCA

Do sedaj veljavne cene programov Vrtca Lendava so bile potrjene lansko leto maja. Uskladitev cen Občina Lendava izvaja praviloma enkrat letno oziroma če pride do bistvenih sprememb elementov, ki vplivajo na ekonomsko ceno. Zaradi sprememb in dopolnitev Kolektivne pogodbe za področje vzgoje in izobraževanja in tudi drugih dvigov osebnih dohodkov, ki posledično vplivajo na povišanje stroškov dela je bila uskladitev cen programov Vrtca Lendava nujno potrebna. Stroški dela predstavljajo bistveni element ekonomske cene ter kot tak tudi poglavitni razlog za povišanje cen programov.

Ob ohranitvi subvencije bodo tako cene programov vrtca za enajst odstotkov višje v oddelkih 1. starostnega obdobja in v kombiniranih oddelkih, za dva odstotka pa se zvišujejo cene v oddelkih 2. starostnega obdobja. Vsa ostala določila glede dodatnih ugodnosti za starše (obračunavanje odsotnosti) in določil glede poslovnega časa ostajajo nespremenjena.

Nove cene programov Vrtca Lendava veljajo od 1. marca 2019 dalje.

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.


Instagram test