08. szeptember, 2020 13:34

VARSTVO OKOLJA: Ponovno onesnaženje potoka Kopica

LENDAVA: Minuli konec tedna je v potok Kopica ponovno odtekala neznana smrdeča snov. Župan Občine Lendava Janez Magyar, direktor Občinske uprave dr. Mihael Kasaš in Medobčinski inšpektorat so najprej preverili ali je izvor onesnaževanje nekdanja Ecoseva bioplinarna tako kot pred tremi meseci. Ugotovili so, da je v tem primeru izvor izlitja nedokončana Bioplinarna Kolar.

Vodja medobčinskega inšpektorata mag. Tibor Hebar je o izlitju obvestil Regijskih center za obveščanje. Civilna zaščita Občine Lendava je tudi fizično prekinila nadaljnje iztekanje snovi in zavarovala območje. Pristojne državne službe so na terenu vzele vzorce izcedka, s primerom pa se ukvarjata tudi okoljski inšpektor in policija.

Občina Lendava si več čas prizadeva in aktivno vključuje vse pristojne institucije, da bi preprečila nadaljnje okoljske zlorabe in onesnaževanje vodotoka v državnem upravljanju (Direkcija za vode RS), zato pričakuje, da pristojne državne institucije takšno ravnaje tudi najstrožje sankcionirajo.

Foto: Medobčinski inšpektorat

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.

Instagram test