07. január, 2020 13:30

VAROVANJE OKOLJA: Subvencioniranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav

LENDAVA: Občina Lendava je objavila javni poziv za subvencioniranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v občini Lendava v letu 2020, ki je odprt do porabe sredstev oz. do 18. decembra 2020.

1.500 EVROV ZA POSAMEZNO MALO KOMUNALNO NAPRAVO

Višina subvencije za posamezno malo komunalno napravo znaša 1.500,00 evrov za posamezno stanovanjsko stavbo. Za posamezni objekt, kjer se izvaja gospodarska dejavnost, znaša subvencija prav tako 1.500,00 evrov.

Dodatne informacije v zvezi z javnim pozivom lahko interesenti dobijo na elektronskem naslovu Občine Lendava miran.doma@lendava.si, ali se obrnejo na javno podjetje EKO PARK d.o.o., na naslovu Glavna ulica 109, 9220 Lendava (Jure Göncz).

Javni razpis je dostopen tukaj.

Foto: www.cistilnenaprave.si
 

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.

Instagram test