Gospodarstvo

28. junij, 2018 11:05

RAZPIS: Sofinanciranje aktivnosti na področju kmetijstva

LENDAVA – KMETIJSTVO: Občina Lendava je objavila Javni razpis za sofinanciranje aktivnosti na področju kmetijstva v letu 2018, ki bo odprt do 5. julija 2018. Na razpolago je 25.000,00 evrov. JAVN RAZPIS Javni razpis za sofinanciranje mladinskih progr...

Read More
07. junij, 2018 14:20

PROJEKTI: Dogovor o razvoju Pomurske regije

LENDAVA – POMURJE: Na skupni seji sta se sestala svet pomurske razvojne regije in razvojni svet in obravnavala dogovor o prioritetnih projektih. OSKRBA S PITNO VODO Prioriteta ostaja oskrba s pitno vodo, ki je pereč problem zlasti na Goričkem. KOLES...

Read More
06. junij, 2018 12:09

INVESTICIJE: Urejeno parkirišče ob pokopališču v Kamovcih

KAMOVCI: Zaključila so se gradbena dela na parkirišču ob pokopališču v Kamovcih. IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI Gradbena dela na parkirišču so se pričela konec meseca aprila, urejeno je parkirišče s priključkom na gla...

Read More
30. maj, 2018 13:18

MEDNARODNO: Železniška proga Lendava - Rédics postaja realnost

LENDAVA - ZALAEGERSZEG: Župana pobratenih mest Zalaegerszega in Lendave Zoltán Balaicz in mag. Anton Balažek sta danes imela delovno srečanje. SODELOVANJE Zalaegerszeg je pomembno županijsko središče, ki ima z Lendavo že prijateljske odno...

Read More
25. maj, 2018 08:34

INVESTICIJE: Začela so se dela na mostu v Benici

BENICA: Pričela so se investicijska dela na mostu v Benici. NOV MOST Pričela se je gradnja mostu čez Ledavo v Benici. Most bo dolg 30 metrov in širok 10 metrov, vključno z enostransko kolesarsko stezo širine 2,5 metra. Vrednost investicije ...

Read More
23. maj, 2018 17:00

INVESTICIJE: Prostorsko umeščanje rastlinjakov

LENDAVA - MESTNA HIŠA: V Mestni hiši je danes potekala javna obravnava dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za rastlinjake v Lendavi ter okoljskega poročila. PROSTORSKA UMESTITEV Za izgradnjo rastlinjakov je predvid...

Read More
15. maj, 2018 13:33

GOSPODARSTVO – KMETIJSTVO: Pomemben korak pri načrtovani gradnji rastlinjakov

LENDAVA - INVESTICIJE: Objavljeno je javno naznanilo o spremembi prostorskih planov, ki bo omogočila investicije na področju kmetijstva. JAVNA RAZGRNITEV Na spletni strani www.lendava.si je objavljeno javno naznanilo o spremembi prostorskih planov, ki so p...

Read More
26. april, 2018 11:50

MLADI: Priložnosti za študentsko in dijaško delo

LENDAVA - MLADI IN TRG DELA: Občina bo spodbujala vključevanje mladih v lokalno okolje s študentskim in dijaškim delom. POZIV ŠTUDENTOM IN DIJAKOM Občina bo v sodelovanju s Klubom študentov Lendava omogočila občasna pogo...

Read More
25. april, 2018 15:50

TURIZEM: Nove priložnosti za delo v turizmu

ZAPOSLOVANJE – TURIZEM: Hotel Elizabeto bodo obnovili in odprli predvidoma meseca avgusta 2018. Zaposlili bodo receptorje, natakarje in sobarice. NIVO ŠTIRIH ZVEZDIC Lastnik bo hotel obnovil, tako da bo zagotovljen standard štirih zvezdic...

Read More
19. april, 2018 12:28

ZBIRANJE PONUDB: Zemljišča za vlagatelje in stanovanjsko gradnjo

LENDAVA – GRADNJA: V Industrijski coni Lendava so po javni dražbi na voljo še tri parcele za potencialne vlagatelje in štiri gradbene parcele v Slomškovem naselju. Izhodiščna cena je znižana za 10 odstotkov. JAVNO ZBIRANJE...

Read More

Strani

Instagram test