22. marec, 2019 17:04

KULTURA: Sprejem v čast prejemniku literarne nagrade dr. Lajosu Benceju

LENDAVA - LENDVA: Zavod za kulturo madžarske narodnosti in Knjižnica – Kulturni center Lendava sta včeraj ob svetovnem dnevu poezije v knjižnici pripravila sprejem v čast dr. Lajosu Benceju, prejemniku literarne nagrade József Attila.

AKTIVEN PESNIK IN PISATELJ

Dr. Lajos Bence je Lendavčan, ki je diplomiral iz madžarskega jezika in primerjalne književnosti ter leta 1994 na Univerzi Loránda Eötvösa tudi doktoriral. Njegova disertacija obravnava prekmurske Madžare, njihovo literarno, družbeno-politično in kulturno dejavnost ter prizadevanje za ohranitev narodne skupnosti in izoblikovanje narodne identitete. Doktorsko delo je še istega leta izšlo v knjižni obliki z naslovom Írott szóval a megmaradásért (S pisano besedo za obstoj) in velja kot enciklopedija prekmurske madžarske  književnosti.

Bil je tudi urednik oddaje Hidak–Mostovi, novinar, direktor Zavoda za informativno dejavnost madžarske narodnosti in hkrati odgovorni urednik tednika Népújság. Njegova publicistika je izjemno bogata, v prvi vrsti se navezuje na madžarsko  narodno skupnost v Sloveniji, večinoma na področje narodnostne politike, kulture in kulturne politike.

Dr. Lajos Bence je eden izmed urednikov revije Muratáj, član uredniškega odbora revije z naslovom Lendavski zvezki, predsednik Društva prekmurskih madžarskih pisateljev, redni sodelavec revije Pannon Tükör iz Zalaegerszega, predsednik Društva prekmurskih madžarskih  znanstvenikov in raziskovalcev, včlanjen pa  je tudi v več strokovnih in znanstvenih združenj  doma in v tujini. Zelo rad piše in objavlja tudi leposlovna dela, izdal je tudi že več pesniških zbirk.

ČESTIKA ZA USPEŠNO DELO IN PREJETO ODLIKOVANJE

Sprejema v počastitev dr. Lajosa Benceja, prejemnika literarne nagrade József Attila, sta se udeležila tudi župan Občine Lendava Janez Magyar in podžupan dr. Mihael Kasaš. Za prejeto odlikovanje izreka župan občine dr. Lajosu Benceju osebno čestitko:

Prekmurski Madžari se v teh marčevskih dneh spominjajo velikih zgodovinskih dogodkov, ki sovpadajo z obdobjem razcveta narodne kulture. Letošnje slovesnosti je zaznamovala podelitev nagrade Attile Józsefa našemu pesniku Lajosu Benceju. Tu živeča madžarska skupnost je lahko zelo ponosna na to nagrado. V imenu občine in v svojem imenu vam čestitam za to pomembno priznanje in se vam zahvaljujem, da ste nas razveselili s to veselo novico.
Lajosa Benceja so v Lendavi pozdravili tudi ob svetovnem dnevu poezije. Človek, ki živi v svojih stvaritvah, je nesmrten. Želim vam, da vas prejeta nagrada spodbudi k ustvarjanju nadaljnjih pomembnih del in naj bodo vaše mojstrovine zgled in navdih prihajajočim rodovom pesnikov.
Gospod Lajos Bence, želim vam obilo moči, zdravja in veselih trenutkov!

A muravidéki magyarság e márciusi napokon jeles történelmi időkre, a nemzeti kultúra kibontakozásának időszakára emlékezik. Idén dr. Bence Lajos eddigi sikeres pályafutásának elismerése, a József Attila-díj koronázta meg a megemlékezést. A díjra az itt élő magyarság nagyon büszke lehet. A községi önkormányzat és a saját nevemben is gratulálok e rangos elismeréshez, és köszönöm, hogy mindnyájunkat ilyen nagy örömben részesített.
Lendván a költészet világnapján is köszöntötték Bence Lajost. Műveiben élő emberként halhatatlan. Kívánom, hogy a díj buzdítsa további jelentős művek létrehozására, és hogy e remekművekből a jövendőbeli alkotó generációk is ihletet és példát merítsenek.
Bence Lajos Úr, sok erőt, egészséget és számos boldog pillanatot kívánok Önnek!

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.


Instagram test