12. avgust, 2020 13:00

MLADI: Danes je mednarodni dan mladih

LENDAVA: Združeni narodi so leta 1999 razglasili 12. avgust za mednarodni dan mladih z namenom, da bi se vsako leto razpravljalo o različnih vprašanjih, ki zadevajo mlade ljudi, in opozarjalo na njihovo pomembno vlogo v družbi na splošno. V letu 2020 je vodilna tema mednarodnega dneva mladih vključenost mladih v različne oblike delovanja na lokalni, državni in globalni ravni. Občina Lendava spodbuja mlade, da se bolj povežejo z lokalnim okoljem in jim omogoča, da študentsko oz. dijaško delo opravijo v domači lokalni skupnosti. V letošnjem letu je tako podvojila sredstva za dijaško in študentsko delo, letos pa bo prvič mladim dodelila tudi enkratne denarne nagrade za izjemne dosežke.

DIJAŠKO IN ŠTUDENTSKO DELO

Za ublažitev finančnih stisk in z željo po zagotavljanju dodatnih možnosti za delo mladih v občini, se je župan Janez Magyar odločil, da sredstva za dijaško in študentsko delo letos podvoji. Občina Lendava je tako dijakom in študentom namenila 60.00,00 evrov. Na delo v 12 javnih zavodov in inštitucij v občini je bilo napotenih 32 dijakov in 37 študentov. Zavodom na področju kulture in turizma, kjer so mladi po navadi opravljali poletno delo, so se letos pridružile tudi nekatere druge inštitucije, ki so zaradi epidemioloških omejitev morale prilagoditi način dela oziroma je obseg dela večji.

ENKRATNE NAGRADE ZA IZREDNE DOSEŽKE

Občina Lendava je letos prvič pripravila javni poziv za dodelitev enkratnih denarnih nagrad za izjemne dosežke dijakov in študentov. Poziv je namenjen tistim dijakom in študentom, ki so ob izjemnih dosežkih aktivno vključeni tudi v družbeno življenje in izkazujejo doprinos k prepoznavnosti občine iz vidika napredka, novosti, razvoja, promocije ali zaradi zvrsti študija in posebnih okoliščin izkazujejo dejstva, ki kot upravičena štejejo za dodelitev enkratne nagrade. Postopki o dodelitvi nagrad še niso zaključeni, na javni poziv pa se je odzvalo 15 mladih iz občine Lendava.

Foto: Mediaspeed

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.

Instagram test