04. junij, 2019 08:25

MLADI: Javni poziv za dijaško in študentsko delo v letu 2019

LENDAVA: Občina Lendava je objavila javni poziv za dijaško in študentsko delo v času počitnic. Posamezni študent bo na podlagi poziva lahko opravil največ 100 ur dela, dijak pa največ 50 ur preko študentske napotnice, urna postavka znaša 5,99 evrov neto.

O RAZPISU

Počitniško delo se bo izvajalo v občinskih javnih zavodih, v občinski upravi ter v institucijah, katerih dejavnost je sofinancirana s strani Občine Lendava. Delo bodo dijaki na podlagi dogovora in terminskega razporeda lahko izvajali od 1. julija 2019 do 31. avgusta 2019, študentje pa do 30. septembra 2019. Višina razpoložljivih sredstev znaša 23.397,00 EUR, kar ustreza kvoti 3.300 delovnih ur; 2.200 ur za študente in 1.100 ur za dijake.

VKLJUČEVANJE V LOKALNO OKOLJE

Namen študentskega in dijaškega dela je njihovo vključevanje v lokalno okolje ter omogočanje spoznavanja del na različnih področjih javnega sektorja, turizma in storitvenih dejavnosti, pridobivanje delovnih izkušenj in krepitev delovnih navad.

Na javni poziv se lahko prijavijo mladi, ki imajo stalno bivališče v občini Lendava, so stari  nad 15 let, imajo status dijaka oz. študenta in se strinjajo z razpisnimi pogoji.

Javni poziv je objavljen na občinski spletni strani med Razpisi in javnimi objavami in ostaja odprt do razdelitve kvote 3.300 predvidenih ur oziroma najdlje do 21. junija 2019.

Foto: Nara Dominko

 

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.

Instagram test