25. julij, 2019 08:26

RAZPIS: Priznanja Občine Lendava 2018

LENDAVA: Objavljen je javni razpis za podelitev priznanj Občine Lendava za leto 2019.

PRIZNANJA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2019

Na občinski spletni strani je objavljen razpis za zbiranje pobud in predlog za podelitev priznanj Občine Lendava za leto 2019 in sicer za naziv častnega občana, dve plaketi in dve priznanji. Priznanja se podeljujejo zaslužnim posameznikom, gospodarskim družbam, zavodom, krajevnim skupnostim, društvom in drugim organizacijam za njihove dosežke na področju gospodarstva, kulture, znanosti in razvoja,  športa, vzgoje in izobraževanja, humanitarnem področju in drugih družbeno pomembnih področjih ter za trajnostni razvoj Občine Lendava.

PRIZNANJE ZA NAJLEPŠE UREJENO NASELJE

Hkrati s postopkom razpisa pa poteka tudi postopek preverjanja pogojev za pridobitev priznanja za najlepše urejeno naselje v Občini Lendava, kjer se vključijo vsa naselja v občini Lendava.  Priznanje za najlepše urejeno naselje v Občini Lendava prejme naselje, ki skrbi za celostno podobo naselja, kulturno in zgodovinsko dediščino, varstvo okolja in racionalno rabo energetskih virov, urejenost komunalne infrastrukture in hortikulturno urejenost.

ROK ZA ODDAJO PPREDLOGOV JE 26. AVGUST 2019

Pobude in predloge za podelitev priznanj občine Lendava lahko podajo posamezniki in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež v občini Lendava. Pisne predloge je potrebno posredovati do 26. avgusta 2019.

Javni razpis je dostopen tukaj.

 

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.

Instagram test