14. maj, 2019 07:30

SOCIALA: Soglasna podpora projektu Občina po meri invalidov

LENDAVA: Na pobudo Medobčinskega društva invalidov Lendava in v sodelovanju z Občino Lendava je včeraj v prostorih Mestne hiše potekal sestanek z invalidskimi organizacijami, na katerem so soglasno podprli projekt Občina po meri invalidov.

OBČINA PO MERI INVALIDOV

Namen projekta je vzpodbuditi lokalno skupnost k načrtnim aktivnostim za doseganje večje kvalitete življenja in socialne vključenosti invalidov in drugih občanov z različnimi potrebami.Listina Občina po meri invalida je priznanje občini, ki v svojem delovanju upošteva različnost potreb vseh svojih občanov; načrtno razvija, vzpodbuja povezano delovanje različnih družbenih dejavnikov in realizira dejavnosti in ukrepe, ki bistveno prispevajo tudi k večji kvaliteti osebnega življenja vseh invalidov in njihovih družin, ustvarja možnosti za njihovo socialno vključenost in za aktivno udeležbo v družbenem življenju občine z namenom udejanjanje pravic človeka in državljana.

PRIPRAVLJENOST LOKALNE SKUPNOSTI

Župan Občine Lendava Janez Magyar je na včerajšnjem srečanju izrazil pripravljenost, da Občina Lendava pristopi k projektu in da bo v ta namen zagotavljala sredstva za izboljšanje kvalitete življenja invalidov ter posredno vseh občanom občine. Ob tem je poudaril, da vseh težav in ovir, ki jih je veliko, ne bo mogoče odpraviti naenkrat; zato pa se bo naredil akcijski načrt, kot tudi zahtevajo pravila za prijavo.

PODPORA PROJEKTU

Predstavniki društev invalidov, ki delujejo na območju občine Lendava, so se zahvalili za povabilo in izrazili veselje, da je do tega srečanja »končno« le prišlo in na koncu soglasno sprejeli sklep, da soglašajo s projektom Občina po meri invalidov.

ANALIZA STANJA

Naslednji pomemben korak je imenovanje posebne delovne skupine, ki bo pripravila analizo stanja, ta pa bo osnova za pripravo akcijskega načrta z jasno opredeljenimi cilji in nalogami, roki ter odgovornimi nosilci, je ob predstavitvi projekta poudaril predsednik Medobčinskega društva invalidov Lendava Jožef Gjerek. Zahvalil se Občini za izkazano podporo samemu projektu in organizacijo prvega sestanka z invalidskimi organizacijami.

Prvo listino Invalidom prijazna občina so podelili leta 2003, do danes pa jo je prejelo že 31 občin. Medobčinsko društvo invalidov in Občina Lendava želita, da bi vse aktivnosti, ki so potrebne za prijavo, zaključili do novembra 2019, ko bo Zveza delovnih invalidov Slovenije objavila razpis.

SPREJEMANJE DRUGAČNOSTI

Poleg odprave arhitektonskih ovir in potrebnih izboljšav, si invalidi želijo tudi več strpnosti in boljše sprejemanje njihove drugačnosti oz potreb.

Foto: Tomać Galič

Deli:

Imate vprašanje? Pošljite nam ga.

Instagram test